Privacy policy

Deze privacyverklaring is van toepassing op jou, de gebruiker van deze website en Studybooks B.V., de eigenaar van deze website. Deze privacyverklaring is van toepassing op alle door ons verzamelde en gebruikte persoonsgegevens met betrekking tot jouw gebruik van deze website en alle daartoe behorende diensten en systemen.

1. Definities en interpretatie

In deze verklaring zijn de volgende definities van toepassing:
"Account": Het totaal aan persoonlijke informatie, betaalinformatie en inloggegevens die door de gebruiker worden gebruikt om toegang te krijgen tot materiaal en / of communicatiesystemen op deze website;
"Content": Elke tekst, grafische elementen, afbeeldingen, geluid, video, software, means any text, graphics, images, audio, video, software, gegegevenscompilaties en elke andere vorm van informatie die in een computer kan worden opgeslagen;
"Cookie": Een klein tekstbestand geplaatst op www.lawbooks.nl wanneer je bepaalde delen van de website bezoekt. Dit stelt ons in staat terugkerende bezoekers te identificeren en om hun surfgedrag te analyseren binnen deze website;
"Persoonsgegevens": Alle informatie die de gebruiker indient op deze website. Dit omvat, maar is niet gelimiteerd tot, account details en informatie die wordt ingediend door gebruik van een van onze diensten of systemen;
"Studybooks B.V.": Dit bedrijf treedt naar buiten onder de merknaam Lawbooks, ADRES; Waterigeweg 1, 3703 CK Zeist;
"Dienst": Alle online faciliteiten, tools, diensten of informatie die Studybooks B.V. nu of in de toekomst beschikbaar stelt via de website;
"Systeem": Elke online communicatie-infrastructuur die Studybooks B.V. nu of in de toekomst beschikbaar stelt via de website. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, webgebaseerde e-mail, prikborden, livechatfaciliteiten en e-maillinks;
"Gebruiker" / "Gebruikers": Elke derde partij die toegang heeft tot de website en niet in dienst is van Studybooks B.V. en handelt in de uitoefening van hun dienstverband; en
"Website": De website die u momenteel gebruikt en eventuele subdomeinen van deze site, tenzij uitdrukkelijk uitgesloten door hun eigen algemene voorwaarden.

2. Welke persoonsgegevens worden verzameld?

Zonder beperking kan elk van de volgende gegevens worden verzameld:
2.1 Naam;
2.2 Geboortedatum;
2.3 Functie & beroep;
2.4 Contactgegevens zoals e-mailadressen en telefoonnummers;
2.5 Demografische informatie zoals postcode, voorkeuren en interesses;
2.6 Financiële informatie zoals creditcard-/betaalpasnummers;
2.7 IP-adres (automatisch verzameld);
2.8 Webbrowsertype en -versie (automatisch verzameld);
2.9 Besturingssysteem (automatisch verzameld);
2.10 Een lijst met URL's die beginnen met een verwijzende site, uw activiteit op deze website en de site die u verlaat (automatisch verzameld); en
2.11 Cookie-informatie (zie clausule 10 hieronder).

3. Hoe gebruiken we persoonsgegevens?

 • 3.1 Alle persoonlijke gegevens die u indient, worden bewaard door Studybooks B.V. zolang u de services en systemen gebruikt die op de website worden aangeboden. Gegevens die u mogelijk indient via een communicatiesysteem dat wij verstrekken, kunnen voor een langere periode van maximaal een jaar worden bewaard.
 • 3.2 Tenzij we wettelijk verplicht ​​zijn om dit te doen, en behoudens clausule 4, worden uw gegevens niet aan derden bekendgemaakt. Dit omvat onze gelieerde ondernemingen en/of andere bedrijven binnen onze groep.
 • 3.3 Alle persoonlijke gegevens worden veilig opgeslagen in overeenstemming met de principes van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Voor meer details over beveiliging, zie clausule 9 hieronder.
 • 3.4 Een of alle bovenstaande gegevens kunnen van tijd tot tijd door ons worden vereist om u de best mogelijke service en ervaring te bieden bij het gebruik van onze website. Gegevens kunnen in het bijzonder door ons worden gebruikt om de volgende redenen:
 • 3.4.1 interne administratie;
 • 3.4.2 verbetering van onze producten/diensten;
 • 3.4.3 verzending per e-mail van promotiemateriaal dat voor u interessant kan zijn;
 • 3.4.4 contact voor marktonderzoeksdoeleinden die kan worden gedaan via e-mail, telefoon, fax of post. Dergelijke informatie kan worden gebruikt om de website aan te passen of bij te werken.

4. Websites en diensten van derden

Studybooks B.V. kan van tijd tot tijd gebruikmaken van de diensten van andere partijen voor het afhandelen van zaken die kunnen bestaan uit, maar niet beperkt zijn tot, betalingsverwerking, levering van gekochte artikelen, zoekmachinefaciliteiten, advertenties en marketing. De aanbieders van dergelijke diensten hebben geen toegang tot bepaalde persoonlijke gegevens die door gebruikers van deze website worden verstrekt. Alle gegevens die door dergelijke partijen worden gebruikt, worden alleen gebruikt voor zover ze nodig hebben om de services uit te voeren die Studybooks B.V. vraagt. Elk gebruik voor andere doeleinden is ten strengste verboden. Bovendien moeten alle gegevens die door derden worden verwerkt, worden verwerkt binnen de voorwaarden van dit beleid en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

5. Verandering van eigenaar en zeggenschap

 • 5.1 Studybooks B.V. kan van tijd tot tijd haar activiteiten uitbreiden of inkrimpen en dit kan de verkoop van bepaalde divisies of de overdracht van de zeggenschap over bepaalde divisies aan andere partijen inhouden. Gegevens die door Gebruikers worden verstrekt, zullen, indien relevant voor een aldus overgedragen divisie, samen met die divisie worden overgedragen en de nieuwe eigenaar of nieuwe controlerende partij zal, onder de voorwaarden van dit Beleid, toestemming krijgen om de Gegevens te gebruiken voor de doeleinden waarvoor het is door u geleverd.
 • 5.2 In het geval dat door Gebruikers verstrekte Gegevens op een dergelijke manier worden overgedragen, wordt u vooraf gecontacteerd en geïnformeerd over de wijzigingen. Wanneer contact met u wordt opgenomen, krijgt u de keuze om uw gegevens te laten verwijderen of achter te houden voor de nieuwe eigenaar of verwerkingsverantwoordelijke.

6. Toegang tot uw gegevens beheren

 • 6.1 Overal waar u gegevens moet indienen, krijgt u opties om ons gebruik van die gegevens te beperken. Dit kan het volgende omvatten:
 • 6.1.1 Het gebruik van persoonsgegevens voor directe marketingdoeleinden; en 
 • 6.1.2 Het delen van persoonsgegevens met derden.

7. Uw recht om informatie achter te houden

7.1 U heeft toegang tot bepaalde delen van de website zonder enige gegevens te verstrekken. Om echter alle Diensten en Systemen die beschikbaar zijn op de Website te gebruiken, kan het zijn dat u Accountinformatie of andere Gegevens moet indienen.
7.2 U kunt het gebruik van cookies door uw internetbrowser beperken. Zie artikel 10 hieronder voor meer informatie.

8. Toegang tot uw eigen gegevens

 • 8.1 U heeft te allen tijde toegang tot uw Account om de Gegevens in te zien of te wijzigen. Mogelijk moet u uw gegevens wijzigen of bijwerken als uw omstandigheden veranderen. Aanvullende gegevens met betrekking tot uw marketingvoorkeuren kunnen ook worden opgeslagen en u kunt dit op elk moment wijzigen.
 • 8.2 U heeft het recht om tegen betaling van een kleine vergoeding een kopie van uw persoonsgegevens te vragen.

9. Beveiliging

Gegevensbeveiliging is van groot belang voor Studybooks B.V. en om uw gegevens te beschermen hebben we geschikte fysieke, elektronische en bestuurlijke procedures ingevoerd om de online verzamelde gegevens te beschermen en te beveiligen.

10. Veranderingen aan deze privacyverklaring

Studybooks B.V. behoudt zich het recht voor om dit privacybeleid te wijzigen als we dit van tijd tot tijd nodig achten of zoals vereist door de wet. Alle wijzigingen worden onmiddellijk op de website geplaatst en u wordt geacht de voorwaarden van het beleid te hebben geaccepteerd bij uw eerste gebruik van de website na de wijzigingen.

11. Contact

Bij vragen over deze privacyverklaring kunt u contact opnemen met info@lawbooks.nl