RGBUPRV006

Vennootschappen & Rechtspersonen

Ondernemingsrecht pur sang. Bij dit vak maak je voor het eerst in je studie kennis met de verschillende rechtsvormen waarin een onderneming kan worden gegoten. Focus ligt hierbij wel voornamelijk op de BV en NV. Een van de belangrijkste onderwerpen van dit vak is de aansprakelijkheid van bestuurders en de wijze waarop zij de onderneming kunnen binden aan afspraken gemaakt met derden.
  • Verzenddatum papieren boekjes: Uiterlijk twee weken voor het eindtentamen. Doorgaans veel eerder.
  • Toegang online studiehulp: Na aanschaf kun je direct digitaal aan de slag met de samenvatting en Lexbook. De stof wordt gedurende de cursus aangevuld en bijgewerkt.
Wat krijg je bij dit vak?
  • Samenvatting Papieren samenvatting van de volledige tentamenstof. Altijd up-to-date.
  • Lexbook Papieren boekje met stappenplannen en oefenvragen.
  • Lexclips Korte filmpjes waarin moeilijke leerstukken van dit vak worden uitgelegd.
  • Werkgroepantwoorden Digitaal toegang tot de antwoorden van de werkgroepvragen.
  • Wekelijks studeren Je kunt na aanschaf on demand studeren op de website en in de app.
Drag to resize

Overzicht digitale studiehulp

Drag to resize