R_Volk.re

Volkenrecht

Bij het vak Volkenrecht worden de beginselen van het volkenrecht besproken. De bijzondere structuur van het volkenrecht staat hierbij centraal. We analyseren de bijzondere decentrale structuur met de bijbehorende rol van de rechtssubjecten. Ook worden de hoofdrechtsbronnen van het volkenrecht beschreven. 
  • Verzenddatum papieren boekjes: Uiterlijk twee weken voor het tentamen. Doorgaans veel eerder.
  • Toegang online studiehulp: Direct na aanschaf. De stof wordt gedurende de cursus aangevuld en bijgewerkt.
Wat krijg je bij dit vak?
  • Samenvatting Papieren samenvatting van de volledige tentamenstof. Altijd up-to-date.
  • Lexbook Papieren boekje met stappenplannen en oefenvragen.
  • Wekelijks studeren Je kunt na aanschaf on demand studeren op de website en in de app.
Drag to resize

Overzicht digitale studiehulp

Empty space, drag to resize