Strafrecht

Het vak Strafrecht biedt een introductie op het materiële en formele strafrecht. Je leert de basisprincipes en kernconcepten van het strafrecht, zoals strafbaarheid en het strafproces. Dit vak legt de basis voor vervolgvakken en is vereist voor toegang tot juridische beroepen.
  • Verzenddatum papieren boekjes: Uiterlijk twee weken voor het tentamen. Doorgaans veel eerder.
  • Toegang online studiehulp: Direct na aanschaf. De stof wordt gedurende de cursus aangevuld en bijgewerkt.
Wat krijg je bij dit vak?
  • Samenvatting Papieren samenvatting van de volledige tentamenstof. Altijd up-to-date.
  • Lexbook Papieren boekje met stappenplannen en oefenvragen.
  • Lexclips Korte filmpjes waarin moeilijke leerstukken van dit vak worden uitgelegd.
  • Wekelijks studeren Je kunt na aanschaf on demand studeren op de website en in de app.
Drag to resize

Overzicht studiehulp