Strafrecht

Het strafrecht is een van de rechtsgebieden die het meest tot de verbeelding spreekt. Het is echter ook een rechtsgebied dat enorm ingrijpende gevolgen kan hebben voor de betrokken personen, vandaar dat formaliteit in het strafrecht van levensbelang is. Bij strafrecht ga je dan ook leren wat allemaal wel en niet toegestaan is, vanuit het politiekorps geredeneerd. Daarnaast maak je kennis met de strafrechtelijke zitting: het strafprocesrecht. 
  • Verzenddatum papieren boekjes: Uiterlijk 2 weken voor het tentamen. Doorgaans veel eerder.
  • Toegang online studiehulp: Na aanschaf kun je direct digitaal aan de slag met de samenvatting en Lexbook. De stof wordt gedurende de cursus aangevuld en bijgewerkt.
Wat krijg je bij dit vak?
  • Samenvatting Papieren samenvatting van de volledige tentamenstof. Altijd up-to-date.
  • Lexclips Korte filmpjes waarin moeilijke leerstukken van dit vak worden uitgelegd.
  • Wekelijks studeren Je kunt na aanschaf on demand studeren op de website en in de app.

Overzicht digitale studiehulp

Drag to resize