RGBSR00010

Strafrecht 3

De ultieme afsluiter van je Strafrechtelijke vakken. Dit is de endgame. Bij dit vak wordt aandacht besteed aan de rechtsontwikkeling met betrekking tot het strafprocesrecht en aan de relevante wetgeving en jurisprudentie op zowel nationaal als supranationaal niveau. 
Wat krijg ik bij dit vak?
 • Samenvatting 
  Papieren samenvatting van de volledige tentamenstof.
 • Tentamengids 
  Papieren boekje met stappenplannen en oefenvragen. 
 • Werkgroepantwoorden
  Antwoorden van de werkgroepvragen.
Wanneer krijg ik mijn studiehulp?
 • Op papier
  Samenvatting en tentamengids ontvang je uiterlijk twee weken voor het begin van je tentamenperiode. Doorgaans veel eerder.
 • Digitaal + App
  Na aanschaf krijg je direct toegang tot de digitale leeromgeving. Het vak wordt gedurende de cursus aangevuld en bijgewerkt.

Overzicht digitale studiehulp