RGBSR00010

Strafrecht 3

In dit vak wordt er weer voortgebouwd op Strafrecht 1 en 2. We gaan weer verder met het strafprocesrecht. Je zal in dit vak veel leren over het strafrechtelijk onderzoek in eerste aanleg (zoals het verhoor en aanwending van dwangmiddelen), fundamentele beginselen, het vooronderzoek en het strafrechtelijke rechtsgeding.  
  • Verzenddatum papieren boekjes: Uiterlijk 2 weken voor het tentamen. Doorgaans veel eerder.
  • Toegang online studiehulp: Na aanschaf kun je direct digitaal aan de slag met de samenvatting en Lexbook. De stof wordt gedurende de cursus aangevuld en bijgewerkt.
Wat krijg je bij dit vak?
  • Samenvatting Papieren samenvatting van de volledige tentamenstof. Altijd up-to-date.
  • Lexbook Papieren boekje met stappenplannen en oefenvragen.
  • Werkgroepantwoorden Digitaal toegang tot de antwoorden van de werkgroepvragen.
  • Wekelijks studeren Je kunt na aanschaf on demand studeren op de website en in de app.

Overzicht digitale studiehulp

Empty space, drag to resize