22014022

Strafprocesrecht Tussentoets

In dit vak staat het formele strafrecht, oftewel het strafprocesrecht, centraal. Het strafprocesrecht regelt de wijzen waarop strafvordering mag plaatsvinden, zoals het strafrechtelijk onderzoek en aansprakelijkheid. Dit vak gaat verder in op de kennis die je hebt opgedaan in het eerste en tweede jaar. 
  • Verzenddatum papieren boekjes: Uiterlijk 2 weken voor het tentamen. Doorgaans veel eerder.
  • Toegang online studiehulp: Na aanschaf kun je direct digitaal aan de slag met de samenvatting en Lexbook. De stof wordt gedurende de cursus aangevuld en bijgewerkt.
Wat krijg je bij dit vak?
  • Samenvatting Papieren samenvatting van de volledige tentamenstof. Altijd up-to-date.
  • Lexbook Papieren boekje met schema's, stappenplannen en oefenvragen.
  • Werkgroepantwoorden Digitaal toegang tot de antwoorden van de werkgroepvragen.

Overzicht digitale studiehulp

Empty space, drag to resize