JUR-2STR1

Straf(proces)recht I

In het eerste gedeelte van het vak Strafprocesrecht staat het Nederlandse strafprocesrecht centraal en de daaraan ten grondslag liggende beginselen. In dit vak zal je het hebben over onderwerpen zoals mensenrechten, dwangmiddelen, opsporingsmethoden en de beslissingsschema in art. 348/350 Sv. 
  • Verzenddatum papieren boekjes: Uiterlijk 2 weken voor het tentamen. Doorgaans veel eerder.
  • Toegang online studiehulp: Na aanschaf kun je direct digitaal aan de slag met de samenvatting. De stof wordt gedurende de cursus aangevuld en bijgewerkt.
Wat krijg je bij dit vak?
  • Samenvatting Papieren samenvatting van de volledige tentamenstof. Altijd up-to-date.
  • Werkgroepantwoorden Digitaal toegang tot de antwoorden van de werkgroepvragen.
  • Wekelijks studeren Je kunt na aanschaf on demand studeren op de website en in de app.

Overzicht digitale studiehulp

Empty space, drag to resize