JUR-2STR2RGL

Straf(proces)recht II

Bij dit vak wordt onder meer diep ingegaan op de culpa en opzet, maar ook de verschillende deelnemingsvormen, forensische psychiatrie en strafuitsluitingsgronden komen uitgebreid aan bod. 
Wat krijg ik bij dit vak?
  • Samenvatting 
    Papieren samenvatting van de volledige tentamenstof.
  • Tentamengids 
    Papieren boekje met stappenplannen en oefenvragen. 
  • Werkgroepantwoorden
    Antwoorden van de werkgroepvragen.
  • Lexclips®
    Uitlegvideo's van de moeilijke leerstukken.
Wanneer krijg ik mijn studiehulp?
  • Op papier
    Samenvatting en tentamengids ontvang je uiterlijk twee weken voor het begin van je tentamenperiode. Doorgaans veel eerder.
  • Digitaal + App
    Na aanschaf krijg je direct toegang tot de digitale leeromgeving. Het vak wordt gedurende de cursus aangevuld en bijgewerkt.

Overzicht digitale studiehulp