22014022

Strafprocesrecht Eindtoets

In dit vak staat het formele strafrecht, oftewel het strafprocesrecht, centraal. Het strafprocesrecht regelt de wijzen waarop strafvordering mag plaatsvinden, zoals het strafrechtelijk onderzoek en aansprakelijkheid. Dit vak gaat verder in op de kennis die je hebt opgedaan in het eerste en tweede jaar. 

Let op: bij dit product ontvang je de studiehulp van week 7-12. Voor de eindtoets dien je ook week 1-6 te kennen. Deze kun je apart aanschaffen.
Wat krijg ik bij dit vak?
 • Samenvatting 
  Papieren samenvatting van de volledige tentamenstof.
 • Tentamengids 
  Papieren boekje met stappenplannen en oefenvragen. 
 • Werkgroepantwoorden
  Antwoorden van de werkgroepvragen.
 • Lexclips®
  Uitlegvideo's van de moeilijke leerstukken.
Wanneer krijg ik mijn studiehulp?
 • Op papier
  Samenvatting en tentamengids ontvang je uiterlijk twee weken voor het begin van je tentamenperiode. Doorgaans veel eerder.
 • Digitaal + App
  Na aanschaf krijg je direct toegang tot de digitale leeromgeving. Het vak wordt gedurende de cursus aangevuld en bijgewerkt.

Overzicht digitale studiehulp