22014022

Strafprocesrecht Eindtoets

In dit vak staat het formele strafrecht, oftewel het strafprocesrecht, centraal. Het strafprocesrecht regelt de wijzen waarop strafvordering mag plaatsvinden, zoals het strafrechtelijk onderzoek en aansprakelijkheid. Dit vak gaat verder in op de kennis die je hebt opgedaan in het eerste en tweede jaar. 
  • Verzenddatum papieren boekjes: Uiterlijk 2 weken voor het tentamen. Doorgaans veel eerder.
  • Toegang online studiehulp: Na aanschaf kun je direct digitaal aan de slag met de samenvatting. De stof wordt gedurende de cursus aangevuld en bijgewerkt.
Wat krijg je bij dit vak?
  • Samenvatting Papieren samenvatting van de volledige tentamenstof. Altijd up-to-date.
  • Werkgroepantwoorden Digitaal toegang tot de antwoorden van de werkgroepvragen.
  • Wekelijks studeren Je kunt na aanschaf on demand studeren op de website en in de app.

Overzicht digitale studiehulp

Empty space, drag to resize