R_Staatsr

Staatsrecht

Bij dit vak wordt voortgeborduurd op Beginselen Staatsrecht. Je leert daarnaast meer over de historische en theoretische achtergronden van het staatsrecht en de politieke en maatschappelijke context waarin staatsrechtelijke normen
fungeren. Hierbij is de actualiteit ook van belang.
  • Verzenddatum papieren boekjes: Uiterlijk twee weken voor het tentamen. Doorgaans veel eerder.
  • Toegang online studiehulp: Direct na aanschaf. De stof wordt gedurende de cursus aangevuld en bijgewerkt.
Wat krijg je bij dit vak?
  • Samenvatting Papieren samenvatting van de volledige tentamenstof. Altijd up-to-date.
  • Werkgroepantwoorden Digitaal toegang tot de antwoorden van de werkgroepvragen.
  • Wekelijks studeren Je kunt na aanschaf on demand studeren op de website en in de app.
Drag to resize

Overzicht digitale studiehulp