R_Staatsr

Staatsrecht

Bij dit vak wordt voortgeborduurd op Beginselen Staatsrecht. Je leert daarnaast meer over de historische en theoretische achtergronden van het staatsrecht en de politieke en maatschappelijke context waarin staatsrechtelijke normen fungeren. Hierbij is de actualiteit ook van belang.
Wat krijg ik bij dit vak?
  • Samenvatting 
    Papieren samenvatting van de volledige tentamenstof.
Wanneer krijg ik mijn studiehulp?
  • Op papier
    Samenvatting en tentamengids ontvang je uiterlijk twee weken voor het begin van je tentamenperiode. Doorgaans veel eerder.
  • Digitaal + App
    Na aanschaf krijg je direct toegang tot de digitale leeromgeving. Het vak wordt gedurende de cursus aangevuld en bijgewerkt.

Overzicht digitale studiehulp