RR214

Staatsrecht

Welkom bij het vak Staatsrecht. Staatsrecht is het recht dat de oprichting en bevoegdheden van overheidsorganen regelt en tevens de relaties tussen deze organen en de verhouding tussen de overheid en de burgers. In het vak Staatsrecht worden al deze aspecten behandeld en het bouwt voort op de kennis die is opgedaan bij het vak Inleiding staats- en bestuursrecht.
Wat krijg ik bij dit vak?
 • Samenvatting 
  Papieren samenvatting van de volledige tentamenstof.
 • Tentamengids 
  Papieren boekje met stappenplannen en oefenvragen. 
 • Werkgroepantwoorden
  Antwoorden van de werkgroepvragen.
 • Lexclips®
  Uitlegvideo's van de moeilijke leerstukken.
Wanneer krijg ik mijn studiehulp?
 • Op papier
  Samenvatting en tentamengids ontvang je uiterlijk twee weken voor het begin van je tentamenperiode. Doorgaans veel eerder.
 • Digitaal + App
  Na aanschaf krijg je direct toegang tot de digitale leeromgeving. Het vak wordt gedurende de cursus aangevuld en bijgewerkt.

Overzicht digitale studiehulp