Staats- en Bestuursrecht

Het vak Staats- en bestuursrecht behandelt de democratische rechtsstaat, de verhouding tussen burger en overheid en de bevoegdheden van de staat. Het vak is opgedeeld in zeven weken, met thema's zoals grondbeginselen en de drie staatsmachten. De werkvormen zijn hoorcolleges, casuscolleges en practica. Het vak wordt afgesloten met een schriftelijk tentamen met casusvragen.
  • Verzenddatum papieren boekjes: Uiterlijk twee weken voor het tentamen. Doorgaans veel eerder.
  • Toegang online studiehulp: Direct na aanschaf. De stof wordt gedurende de cursus aangevuld en bijgewerkt.
Wat krijg je bij dit vak?
  • Samenvatting Papieren samenvatting van de volledige tentamenstof. Altijd up-to-date.
  • Lexbook Papieren boekje met stappenplannen en oefenvragen.
  • Lexclips Korte filmpjes waarin moeilijke leerstukken van dit vak worden uitgelegd.
  • Werkgroepantwoorden Digitaal toegang tot de antwoorden van de werkgroepvragen.
  • Wekelijks studeren Je kunt na aanschaf on demand studeren op de website en in de app.
Drag to resize

Overzicht digitale studiehulp