Staats- en Bestuursrecht in de Praktijk

Bij dit vak maak je voor het eerst kennis met het staats- en bestuursrecht. Verschillende publiekrechtelijke leerstukken passeren de revue: van de wetgevingsprocedure, decentralisatie en grondrechten tot het bestuursorgaan, de belanghebbende en het besluit.
  • Verzenddatum papieren boekjes: Uiterlijk 2 weken voor het tentamen. Doorgaans veel eerder.
  • Toegang online studiehulp: Na aanschaf kun je direct digitaal aan de slag met de samenvatting en Lexbook. De stof wordt gedurende de cursus aangevuld en bijgewerkt.
Wat krijg je bij dit vak?
  • Samenvatting Papieren samenvatting van de volledige tentamenstof. Altijd up-to-date.
  • Lexclips Korte filmpjes waarin moeilijke leerstukken van dit vak worden uitgelegd.
  • Wekelijks studeren Je kunt na aanschaf on demand studeren op de website en in de app.

Overzicht digitale studiehulp

Drag to resize