640324-B-6

Rechtsfilosofie B

Rechtsfilosofie B lijkt een vervolg te zijn op Rechtsfilosofie A, maar in dit vak zal het voornamelijk gaan om de Europese Unie. Onderwerpen die je vast al bekend zijn, zoals rechtstreekse werking en de voorrang van Europees recht, zullen weer aan bod komen. Ook zal er worden nagedacht in hoeverre de Europese Unie Europees is, en of het een politiek rechtsfiguur is. 
  • Verzenddatum papieren boekjes: Uiterlijk 2 weken voor het tentamen. Doorgaans veel eerder.
  • Toegang online studiehulp: Na aanschaf kun je direct digitaal aan de slag met de samenvatting. De stof wordt gedurende de cursus aangevuld en bijgewerkt.
Wat krijg je bij dit vak?
  • Samenvatting Papieren samenvatting van de volledige tentamenstof. Altijd up-to-date.
  • Werkgroepantwoorden Digitaal toegang tot de antwoorden van de werkgroepvragen.
  • Wekelijks studeren Je kunt na aanschaf on demand studeren op de website en in de app.

Overzicht digitale studiehulp

Empty space, drag to resize