22014026

Rechtsfilosofie I

In dit vak wordt er ingegaan op de relatie tussen rechtvaardigheid en ethiek en recht. Dit wordt gedaan aan de hand van een aantal onderwerpen zoals de vraag naar hoe we tot een rechtvaardig oordeel komen, en wat een rechtvaardige staat inhoudt. 
  • Verzenddatum papieren boekjes: Uiterlijk 2 weken voor het tentamen. Doorgaans veel eerder.
  • Toegang online studiehulp: Na aanschaf kun je direct digitaal aan de slag met de samenvatting. De stof wordt gedurende de cursus aangevuld en bijgewerkt.
Wat krijg je bij dit vak?
  • Samenvatting Papieren samenvatting van de volledige tentamenstof. Altijd up-to-date.
  • Wekelijks studeren Je kunt na aanschaf on demand studeren op de website en in de app.

Overzicht digitale studiehulp

Empty space, drag to resize