610324-B-6

Rechtseconomie in het Ondernemingsrecht

Dit vak is een inleiding in de rechtseconomie, waarbij de focus zal liggen op de economische structuur van het ondernemingsrecht. Onderwerpen die aan bod komen zijn de aansprakelijkheid van bestuurders, tegenstrijdige belangen van verschillende stakeholders binnen de onderneming en het mededingingsrecht.
  • Verzenddatum papieren boekjes: Uiterlijk 2 weken voor het tentamen. Doorgaans veel eerder.
  • Toegang online studiehulp: Na aanschaf kun je direct digitaal aan de slag met de samenvatting. De stof wordt gedurende de cursus aangevuld en bijgewerkt.
Wat krijg je bij dit vak?
  • Samenvatting Papieren samenvatting van de volledige tentamenstof. Altijd up-to-date.
  • Werkgroepantwoorden Digitaal toegang tot de antwoorden van de werkgroepvragen.
  • Wekelijks studeren Je kunt na aanschaf on demand studeren op de website en in de app.

Overzicht digitale studiehulp

Empty space, drag to resize