660457-B-4

Recht & Maatschappij

Recht & Maatschappij kan je beschouwen als een mix van Rechtsfilosofie, Staats- en Bestuursrecht en Constitutioneel recht. Veel onderwerpen die in deze vakken werden behandeld, komen in dit vak terug. Het vak verbindt de juridische en bestuurskundige vakken door het begrip 'de rechtsstaat'. Onderwerpen zoals theorieën van rechtsstatelijkheid zullen aan bod komen. 
  • Verzenddatum papieren boekjes: Uiterlijk 2 weken voor het tentamen. Doorgaans veel eerder.
  • Toegang online studiehulp: Na aanschaf kun je direct digitaal aan de slag met de samenvatting. De stof wordt gedurende de cursus aangevuld en bijgewerkt.
Wat krijg je bij dit vak?
  • Samenvatting Papieren samenvatting van het voorgeschreven boek. Altijd up-to-date.
  • Wekelijks studeren Je kunt na aanschaf on demand studeren op de website en in de app.

Overzicht digitale studiehulp

Empty space, drag to resize