660457-B-4

Recht & Maatschappij

Recht & Maatschappij kan je beschouwen als een mix van Rechtsfilosofie, Staats- en Bestuursrecht en Constitutioneel recht. Veel onderwerpen die in deze vakken werden behandeld, komen in dit vak terug. Het vak verbindt de juridische en bestuurskundige vakken door het begrip 'de rechtsstaat'. Onderwerpen zoals theorieën van rechtsstatelijkheid zullen aan bod komen. 
Wat krijg ik bij dit vak?
  • Samenvatting 
    Papieren samenvatting van de volledige tentamenstof.
Wanneer krijg ik mijn studiehulp?
  • Op papier
    Samenvatting en tentamengids ontvang je uiterlijk twee weken voor het begin van je tentamenperiode. Doorgaans veel eerder.
  • Digitaal + App
    Na aanschaf krijg je direct toegang tot de digitale leeromgeving. Het vak wordt gedurende de cursus aangevuld en bijgewerkt.

Overzicht digitale studiehulp