Recht & Gedrag

Dit vak behandelt de kloof tussen geschreven recht en de praktijk. Het richt zich op de empirische analyse van het recht en de rol van menselijk gedrag. We onderzoeken hoe regels werken in de praktijk en analyseren juridische en maatschappelijke vraagstukken.
  • Verzenddatum papieren boekjes: Uiterlijk twee weken voor het tentamen. Doorgaans veel eerder.
  • Toegang online studiehulp: Direct na aanschaf. De stof wordt gedurende de cursus aangevuld en bijgewerkt.
Wat krijg je bij dit vak?
  • Samenvatting Papieren samenvatting van de volledige tentamenstof. Altijd up-to-date.
  • Werkgroepantwoorden Digitaal toegang tot de antwoorden van de werkgroepvragen.
Drag to resize

Overzicht digitale studiehulp