RR121

Recht, Economie & Maatschappij

In dit vak worden de economische en maatschappelijk invloeden op het recht behandeld, zowel in historisch als hedendaags perspectief. Voorbeelden uit onder meer het privaatrecht, het strafrecht, het bestuursrecht en fiscaal recht en internationaal en Europees recht worden aangestipt.
Wat krijg ik bij dit vak?
 • Samenvatting 
  Papieren samenvatting van de volledige tentamenstof.
 • Tentamengids 
  Papieren boekje met stappenplannen en oefenvragen. 
 • Werkgroepantwoorden
  Antwoorden van de werkgroepvragen.
Wanneer krijg ik mijn studiehulp?
 • Op papier
  Samenvatting en tentamengids ontvang je uiterlijk twee weken voor het begin van je tentamenperiode. Doorgaans veel eerder.
 • Digitaal + App
  Na aanschaf krijg je direct toegang tot de digitale leeromgeving. Het vak wordt gedurende de cursus aangevuld en bijgewerkt.

Overzicht digitale studiehulp