Publiekrecht 1

Bij dit vak gaan we in op het Bestuursrecht. Bonje met de buren over de kapvergunning van hun eikenboom? Wat nu? Dergelijke vragen komen bij dit vak aan bod. Voorts draait het bij dit vak om de letter B: Besluit, Bestuursorgaan, Belanghebbende, Bezwaar en Beroep. De relatie tussen de overheid en de burgers staat centraal.
  • Verzenddatum papieren boekjes: Uiterlijk 2 weken voor het tentamen. Doorgaans veel eerder.
  • Toegang online studiehulp: Na aanschaf kun je direct digitaal aan de slag met de samenvatting en Lexbook. De stof wordt gedurende de cursus aangevuld en bijgewerkt.
Wat krijg je bij dit vak?
  • Samenvatting Papieren samenvatting van de volledige tentamenstof. Altijd up-to-date.
  • Wekelijks studeren Je kunt na aanschaf on demand studeren op de website en in de app.

Overzicht digitale studiehulp

Drag to resize