Privaatrecht

Het recht dat geldt tussen burgers onderling noemen we het privaatrecht. Klassiek gezien wordt het privaatrecht ingedeeld gelet op waar de privaatrechtelijke regels over gaan. Zo zijn er regels over eigendom en bezit, dit noemen we het goederenrecht. Anderzijds zijn er regels over afspraken en overeenkomsten, dit noemen we het verbintenissenrecht. Dit onderscheid komt terug in deze cursus, waarbij de eerste helft ziet op verbintenissenrecht en de tweede helft ziet op goederenrecht. 
  • Verzenddatum papieren boekjes: Uiterlijk 2 weken voor het eerste tentamen. Doorgaans veel eerder.
  • Toegang online studiehulp: Na aanschaf kun je direct digitaal aan de slag met de samenvatting en Lexbook. De stof wordt gedurende de cursus aangevuld en bijgewerkt.
Wat krijg je bij dit vak?
  • Samenvatting Papieren samenvatting van de volledige tentamenstof. Altijd up-to-date.
  • Lexclips Korte filmpjes waarin moeilijke leerstukken van dit vak worden uitgelegd.
  • Wekelijks studeren Je kunt na aanschaf on demand studeren op de website en in de app.

Overzicht digitale studiehulp

Drag to resize