JUR-1PRIVR

Privaatrecht (Deeltoets A)

In dit vak wordt aandacht besteed aan het vermogensrecht. Dat betekent dat er wordt stilgestaan bij het geheel van rechtsregels die betrekking hebben op de rechten en plichten die onderdeel van een vermogen kunnen vormen. Zowel op het goederenrecht als op het verbintenissenrecht zal uitvoerig worden ingegaan.
  • Verzenddatum papieren boekjes: Uiterlijk 2 weken voor het tentamen. Doorgaans veel eerder.
  • Toegang online studiehulp: Na aanschaf kun je direct digitaal aan de slag met de samenvatting en Lexbook. De stof wordt gedurende de cursus aangevuld en bijgewerkt.
Wat krijg je bij dit vak?
  • Samenvatting Papieren samenvatting van de volledige tentamenstof. Altijd up-to-date.
  • Lexbook Papieren boekje met stappenplannen en oefenvragen.
  • Lexclips Korte filmpjes waarin moeilijke leerstukken van dit vak worden uitgelegd.
  • Werkgroepantwoorden Digitaal toegang tot de antwoorden van de werkgroepvragen.
  • Wekelijks studeren Je kunt na aanschaf on demand studeren op de website en in de app.
Drag to resize

Overzicht digitale studiehulp

Drag to resize

Overzicht digitale studiehulp

Drag to resize