JUR-1PRIVR

Privaatrecht (Deeltoets B)

In dit vak wordt aandacht besteed aan het vermogensrecht. Dat betekent dat er wordt stilgestaan bij het geheel van rechtsregels die betrekking hebben op de rechten en plichten die onderdeel van een vermogen kunnen vormen. Zowel op het goederenrecht als op het verbintenissenrecht zal uitvoerig worden ingegaan.
Wat krijg ik bij dit vak?
 • Samenvatting 
  Papieren samenvatting van de volledige tentamenstof.
 • Tentamengids 
  Papieren boekje met stappenplannen en oefenvragen. 
 • Werkgroepantwoorden
  Antwoorden van de werkgroepvragen.
 • Lexclips®
  Uitlegvideo's van de moeilijke leerstukken.
Wanneer krijg ik mijn studiehulp?
 • Op papier
  Samenvatting en tentamengids ontvang je uiterlijk twee weken voor het begin van je tentamenperiode. Doorgaans veel eerder.
 • Digitaal + App
  Na aanschaf krijg je direct toegang tot de digitale leeromgeving. Het vak wordt gedurende de cursus aangevuld en bijgewerkt.

Overzicht digitale studiehulp