RGBUSBR003

Perspectieven op Recht

Het is weer tijd voor rechtsfilosofie! Dit vak kun je zien als het verlengstuk van Grondslagen van Recht. Het draait voornamelijk om een aantal bekende rechtsfilosofen, zoals H.L.A. Hart.
 • Verzenddatum papieren boekjes: Uiterlijk 2 weken voor het tentamen. Doorgaans veel eerder.
 • Toegang online studiehulp: Na aanschaf kun je direct digitaal aan de slag met de samenvatting en Lexbook. De stof wordt gedurende de cursus aangevuld en bijgewerkt.
Wat krijg je bij dit vak?
 • Samenvatting Papieren samenvatting van de volledige tentamenstof. Altijd up-to-date.
 • Lexbook Papieren boekje met stappenplannen en oefenvragen.
 • Lexclips Korte filmpjes waarin moeilijke leerstukken van dit vak worden uitgelegd.
 • Werkgroepantwoorden Digitaal toegang tot de antwoorden van de werkgroepvragen.
 • Wekelijks studeren Je kunt na aanschaf on demand studeren op de website en in de app.

Wat krijg je bij dit vak?

Inhoud digitale studiehulp

Je kunt wekelijks studeren met Lawbooks! Je krijgt digitaal toegang tot de volgende studiematerialen:
 • Wekelijkse samenvatting van de voorgeschreven stof (boek, extra artikelen & arrestanalyses) 
 • De antwoorden van de werkgroepvragen
 • Representatieve oefenvragen en oefententamens
 • Publicatiedatum online studiehulp: Uiterlijk 2 dagen voordat de desbetreffende week begint. Studiehulp wordt door de cursus door aangevuld en bijgewerkt.

Inhoud papieren samenvatting

Je ontvangt één papieren samenvatting van de volledige voorgeschreven stof. Dit boekje bevat:
 • Voorgeschreven literatuur (boek & extra artikelen)
 • Arrestanalyses (inclusief de relevante r.o.'s)
 • Duidelijke Klaas & Willem voorbeelden
 • Tips & Tricks van ouderejaarsstudenten
 • Verzenddatum papieren samenvatting: Uiterlijk twee weken voor de eindtoets. Meestal krijg je deze veel eerder. Exacte datum volgt zo spoedig mogelijk.
opmerking van lawbooks
Wij krijgen momenteel erg veel vragen over de studiehulp van Perspectieven op Recht. Dit jaar zijn er voor dit vak veel nieuwe artikelen voorgeschreven. Wij zijn hard bezig met de samenvatting en uitleg van deze stukken en we werken eraan de stukken zo snel mogelijk online te zetten. De uiteindelijke definitieve papieren samenvatting, net als de digitale bestanden zullen uiteraard alle voorgeschreven onderdelen bevatten. 

Overzicht digitale studiehulp