RGBUPRV012

Personen- en Familierecht

Het personen- en familierecht is een van de meest dynamische rechtsgebieden uit het privaatrecht. Bij dit vak staat het verkrijgen van inzicht in het Nederlandse familierecht centraal, maar ook de internationale context komt aan bod. Het draait voornamelijk om de relaties tussen partners: het huwelijk, geregistreerd partnerschap, ongehuwd samenleven en de rechtsgevolgen hiervan, maar ook de relaties tussen ouders en kinderen binnen en buiten huwelijk worden besproken.
  • Verzenddatum papieren boekjes: Uiterlijk 2 weken voor het tentamen. Doorgaans veel eerder.
  • Toegang online studiehulp: Na aanschaf kun je direct digitaal aan de slag met de samenvatting en Lexbook. De stof wordt gedurende de cursus aangevuld en bijgewerkt.
Wat krijg je bij dit vak?
  • Samenvatting Papieren samenvatting van de volledige tentamenstof. Altijd up-to-date.
  • Lexbook Papieren boekje met stappenplannen en oefenvragen.
  • Lexclips Handige uitlegvideo's over moeilijke leerstukken.
  • Werkgroepantwoorden Digitaal toegang tot de antwoorden van de werkgroepvragen.
  • Wekelijks studeren Je kunt na aanschaf on demand studeren op de website en in de app.
Drag to resize

Overzicht digitale studiehulp

Drag to resize