21013086

Oriëntatievak Grondslagen van Recht

Bij dit vak krijg je inzicht in de essentiële concepten van het positieve recht. Hierbij worden kernvragen gesteld, zoals: Hoe kunnen we de rechtregels rechtvaardigen? Wat definieert een wet? Bestaat er een concept van 'recht' buiten de wetboeken om? Hoe wordt menselijke waardigheid in het recht vertegenwoordigd? En wat is de betekenis van principes zoals 'redelijkheid en billijkheid' in het privaatrecht? Dit vak biedt een introductie tot klassieke vraagstukken van de rechtstheorie, waarbij de verbinding met het positieve recht altijd centraal staat.
  • Verzenddatum papieren boekjes: Uiterlijk 2 weken voor het tentamen. Doorgaans veel eerder.
  • Toegang online studiehulp: Na aanschaf kun je direct digitaal aan de slag met de samenvatting en Lexbook. De stof wordt gedurende de cursus aangevuld en bijgewerkt.
Wat krijg je bij dit vak?
  • Samenvatting Papieren samenvatting van de volledige tentamenstof. Altijd up-to-date.
  • Werkgroepantwoorden Digitaal toegang tot de antwoorden van de werkgroepvragen.
  • Wekelijks studeren Je kunt na aanschaf on demand studeren op de website en in de app.