21013086

Oriëntatievak Grondslagen van Recht

Bij dit vak krijg je inzicht in de essentiële concepten van het positieve recht. Hierbij worden kernvragen gesteld, zoals: Hoe kunnen we de rechtregels rechtvaardigen? Wat definieert een wet? Bestaat er een concept van 'recht' buiten de wetboeken om? Hoe wordt menselijke waardigheid in het recht vertegenwoordigd? En wat is de betekenis van principes zoals 'redelijkheid en billijkheid' in het privaatrecht? Dit vak biedt een introductie tot klassieke vraagstukken van de rechtstheorie, waarbij de verbinding met het positieve recht altijd centraal staat.
Wat krijg ik bij dit vak?
 • Samenvatting 
  Papieren samenvatting van de volledige tentamenstof.
 • Werkgroepantwoorden
  Antwoorden van de werkgroepvragen.
Wanneer krijg ik mijn studiehulp?
 • Op papier
  Samenvatting en tentamengids ontvang je uiterlijk twee weken voor het begin van je tentamenperiode. Doorgaans veel eerder.
 • Digitaal + App
  Na aanschaf krijg je direct toegang tot de digitale leeromgeving. Het vak wordt gedurende de cursus aangevuld en bijgewerkt.

Overzicht digitale studiehulp