22014002

Onderneming & Recht: Eindtoets

Bij dit vak staan de personenvennootschappen en de rechtspersonen geregeld in boek 2 van het BW centraal. Het begrip onderneming wordt hiernaast duidelijk doorgelicht en geanalyseerd.

Let op: bij dit product ontvang je de studiehulp van week 7-12. Voor de eindtoets dien je ook week 1-6 te kennen. Deze kun je apart aanschaffen.
Wat krijg ik bij dit vak?
 • Samenvatting 
  Papieren samenvatting van de volledige tentamenstof.
 • Tentamengids 
  Papieren boekje met stappenplannen en oefenvragen. 
 • Werkgroepantwoorden
  Antwoorden van de werkgroepvragen.
 • Lexclips®
  Uitlegvideo's van de moeilijke leerstukken.
Wanneer krijg ik mijn studiehulp?
 • Op papier
  Samenvatting en tentamengids ontvang je uiterlijk twee weken voor het begin van je tentamenperiode. Doorgaans veel eerder.
 • Digitaal + App
  Na aanschaf krijg je direct toegang tot de digitale leeromgeving. Het vak wordt gedurende de cursus aangevuld en bijgewerkt.

Overzicht digitale studiehulp