R_Mat.strC

Materieel Strafrecht

Het leuke vervolg op het eerstejaarsvak Beginselen Strafrecht. Een aantal bekende leerstukken, zoals opzet & culpa, zullen weer ten tonele verschijnen. Een aantal nieuwe leerstukken, zoals het functioneel daderschap, zullen voor het eerst hun intrede doen. Een interessant vak waarbij het vooral draait om stappen en voorwaarden kennen (en uitwerken).
  • Verzenddatum papieren boekjes: Uiterlijk twee weken voor het tentamen. Doorgaans veel eerder.
  • Toegang online studiehulp: Direct na aanschaf. De stof wordt gedurende de cursus aangevuld en bijgewerkt.
Wat krijg je bij dit vak?
  • Samenvatting Papieren samenvatting van de volledige tentamenstof. Altijd up-to-date.
  • Lexbook Papieren boekje met stappenplannen en oefenvragen.
  • Lexclips Korte filmpjes waarin moeilijke leerstukken van dit vak worden uitgelegd.
  • Werkgroepantwoorden Digitaal toegang tot de antwoorden van de werkgroepvragen.
  • Wekelijks studeren Je kunt na aanschaf on demand studeren op de website en in de app.
Drag to resize

Overzicht digitale studiehulp

Empty space, drag to resize