Juridische Beroepen & Beroepsethiek

Dit vak behandelt de beroepsethiek en integriteit van juristen vanuit het perspectief van de (toekomstige) jurist. Studenten worden getraind om een rol-gebonden standpunt in te nemen bij concrete dilemma's, met behulp van relevante normatieve, gedragsrechtelijke en maatschappelijke kaders. Hoewel de focus op togadragers en overheidsjuristen ligt, zijn de besproken thema's ook relevant voor andere juridische beroepsgroepen.

Wat krijg je bij dit vak?
  • Samenvatting Papieren samenvatting van de volledige tentamenstof. Altijd up-to-date.
  • Wekelijks studeren Je kunt na aanschaf on demand studeren op de website en in de app.
  • Verzenddatum papieren boekjes: Uiterlijk twee weken voor het tentamen. Doorgaans veel eerder.
  • Toegang online studiehulp: Direct na aanschaf. De stof wordt gedurende de cursus aangevuld en bijgewerkt.
Drag to resize

Overzicht digitale studiehulp