RR116

Introduction to International and European Union Law

Tijdens dit vak wordt aandacht besteed aan het internationale publiekrecht, ook wel het volkenrecht genoemd. Het vak heeft als doel om de student inzicht te geven in de belangrijkste thema’s binnen dit rechtsgebied, zoals de positie van Staten wereldwijd, de rol van de Verenigde Naties en EU, de werking van Verdragen en mensenrechten.

Let op: Deze samenvatting is (deels) Engelstalig.
Wat krijg ik bij dit vak?
 • Samenvatting 
  Papieren samenvatting van de volledige tentamenstof.
 • Tentamengids 
  Papieren boekje met stappenplannen en oefenvragen. 
 • Werkgroepantwoorden
  Antwoorden van de werkgroepvragen.
 • Lexclips®
  Uitlegvideo's van de moeilijke leerstukken.
Wanneer krijg ik mijn studiehulp?
 • Op papier
  Samenvatting en tentamengids ontvang je uiterlijk twee weken voor het begin van je tentamenperiode. Doorgaans veel eerder.
 • Digitaal + App
  Na aanschaf krijg je direct toegang tot de digitale leeromgeving. Het vak wordt gedurende de cursus aangevuld en bijgewerkt.

Overzicht digitale studiehulp