Internationaal & Europees Recht

Het vak Internationaal en Europees Recht (IER) introduceert studenten in de internationale en Europese rechtsorde, inclusief belangrijke leerstukken. Het legt de basis voor de vakken Europees Recht en Internationaal Recht en biedt inzicht in de historische ontwikkeling en aard van deze rechtsgebieden. Het behandelt ook de Verenigde Naties als belangrijke internationale organisatie en richt zich specifiek op de werking van de Europese Unie, inclusief institutionele processen en impact van het Europese recht.
  • Verzenddatum papieren boekjes: Uiterlijk twee weken voor het tentamen. Doorgaans veel eerder.
  • Toegang online studiehulp: Direct na aanschaf. De stof wordt gedurende de cursus aangevuld en bijgewerkt.
Wat krijg je bij dit vak?
  • Samenvatting Papieren samenvatting van de volledige tentamenstof. Altijd up-to-date.
  • Lexbook Papieren boekje met stappenplannen en oefenvragen.
  • Lexclips Korte filmpjes waarin moeilijke leerstukken van dit vak worden uitgelegd.
  • Wekelijks studeren Je kunt na aanschaf on demand studeren op de website en in de app.
Drag to resize

Overzicht digitale studiehulp