RGBUPRV007

Insolventierecht

Bij dit lastige vak wordt de nadruk gelegd op het systeem van de Faillissementswet en de belangrijkste insolventierechtelijke vraagstukken die ontstaan bij een faillissement. Onderwerpen als de faillietverklaring, surséance van betaling, het bestuur van de insolvente boedel, de positie van schuldeisers en de afwikkeling en aansprakelijkheid van bestuurders en de curator zullen de revue passeren.
  • Verzenddatum papieren boekjes: Uiterlijk twee weken voor het eindtentamen. Doorgaans veel eerder.
  • Toegang online studiehulp: Na aanschaf kun je direct digitaal aan de slag met de samenvatting en Lexbook. De stof wordt gedurende de cursus aangevuld en bijgewerkt.
Wat krijg je bij dit vak?
  • Samenvatting Papieren samenvatting van de volledige tentamenstof. Altijd up-to-date.
  • Lexbook Papieren boekje met stappenplannen en oefenvragen.
  • Werkgroepantwoorden Digitaal toegang tot de antwoorden van de werkgroepvragen.
  • Wekelijks studeren Je kunt na aanschaf on demand studeren op de website en in de app.

Overzicht digitale studiehulp

Drag to resize