JUR-1INLRW1

Inleiding tot de Rechtswetenschap: Deeltoets B

Welkom op de rechtenstudie! In het vak Inleiding tot de Rechtswetenschap wordt de focus gelegd op het verwerven van fundamentele kennis van en inzicht in het geldende recht en hoe dat functioneert in onze samenleving. In het vak wordt aandacht besteed aan de vorming en de handhaving binnen een samenleving en aan de voornaamste beginselen, begrippen en onderscheidingen.
  • Verzenddatum papieren boekjes: Uiterlijk 2 weken voor het tentamen. Doorgaans veel eerder.
  • Toegang online studiehulp: Na aanschaf kun je direct digitaal aan de slag met de samenvatting en Lexbook. De stof wordt gedurende de cursus aangevuld en bijgewerkt.
Wat krijg je bij dit vak?
  • Samenvatting Papieren samenvatting van de volledige tentamenstof. Altijd up-to-date.
  • Lexbook Papieren boekje met stappenplannen en oefenvragen.
  • Lexclips Korte filmpjes waarin moeilijke leerstukken van dit vak worden uitgelegd.
  • Werkgroepantwoorden Digitaal toegang tot de antwoorden van de werkgroepvragen.
  • Wekelijks studeren Je kunt na aanschaf on demand studeren op de website en in de app.
Drag to resize

Overzicht digitale studiehulp

Drag to resize