660453-B-6

Inleiding Rechtswetenschap

In dit vak staat de verhouding tussen rechtspraak en wetgeving centraal. Onderwerpen zoals de emancipatie van de rechterlijke macht ten opzichte van de wetgever op het gebied van aansprakelijkheidsrecht, rechterlijke controle en beleidsvorming zullen aan bod komen. Zowel voor de midterm als de endterm zal je een paper moeten schrijven. Extra voorbereid zijn? Schaf dan ook de bijbehorende lexbook aan!
  • Verzenddatum papieren boekjes: Uiterlijk 2 weken voor het tentamen. Doorgaans veel eerder.
  • Toegang online studiehulp: Na aanschaf kun je direct digitaal aan de slag met de samenvatting. De stof wordt gedurende de cursus aangevuld en bijgewerkt.
Wat krijg je bij dit vak?
  • Samenvatting Papieren samenvatting van de volledige tentamenstof. Altijd up-to-date.
  • Werkgroepantwoorden Digitaal toegang tot de antwoorden van de werkgroepvragen.
  • Wekelijks studeren Je kunt na aanschaf on demand studeren op de website en in de app.

Overzicht digitale studiehulp

Empty space, drag to resize