RR114

Inleiding Privaatrecht

Bij dit vak maak je kennis met het privaatrecht, in het bijzonder het verbintenissenrecht en goederenrecht. Zo zul je kennis maken met de overeenkomst en de onrechtmatige daad: dit zijn zonder twijfel de belangrijkste verbintenissen die we kennen. In de laatste weken maak je ook nog een kennis met het goederenrecht.
Wat krijg ik bij dit vak?
 • Samenvatting 
  Papieren samenvatting van de volledige tentamenstof.
 • Tentamengids 
  Papieren boekje met stappenplannen en oefenvragen. 
 • Werkgroepantwoorden
  Antwoorden van de werkgroepvragen.
 • Lexclips®
  Uitlegvideo's van de moeilijke leerstukken.
Wanneer krijg ik mijn studiehulp?
 • Op papier
  Samenvatting en tentamengids ontvang je uiterlijk twee weken voor het begin van je tentamenperiode. Doorgaans veel eerder.
 • Digitaal + App
  Na aanschaf krijg je direct toegang tot de digitale leeromgeving. Het vak wordt gedurende de cursus aangevuld en bijgewerkt.

Overzicht digitale studiehulp