JUR-1IINT

Inleiding Internationaal Recht

Tijdens het vak Inleiding Internationaal Recht wordt aandacht besteed aan het internationale publiekrecht, ook wel het volkenrecht genoemd. Het vak heeft als doel om de student inzicht te geven in de belangrijkste thema’s binnen dit rechtsgebied, zoals de positie van Staten wereldwijd, de rol van de Verenigde Naties, de werking van Verdragen en mensenrechten.
  • Verzenddatum papieren boekjes: Uiterlijk 2 weken voor het tentamen. Doorgaans veel eerder.
  • Toegang online studiehulp: Na aanschaf kun je direct digitaal aan de slag met de samenvatting en Lexbook. De stof wordt gedurende de cursus aangevuld en bijgewerkt.
Wat krijg je bij dit vak?
  • Samenvatting Papieren samenvatting van de volledige tentamenstof. Altijd up-to-date.
  • Lexbook Papieren boekje met stappenplannen en oefenvragen.
  • Lexclips Korte filmpjes waarin moeilijke leerstukken van dit vak worden uitgelegd.
  • Werkgroepantwoorden Digitaal toegang tot de antwoorden van de werkgroepvragen.
  • Wekelijks studeren Je kunt na aanschaf on demand studeren op de website en in de app.
Drag to resize