660452-B-6

Inleiding Constitutioneel Recht

In dit vak maak je kennis met de leerstukken van het Nederlandse constitutionele recht. Het constitutioneel recht regelt de organisatie van de overheid, de verhoudingen tussen verschillende overheidsinstanties en welke taken en bevoegdheden de overheidsorganen hebben. Wat mag de burger wel of niet verlangen van de staat? Extra voorbereid zijn? Schaf dan ook de bijbehorende lexbook aan!
  • Verzenddatum papieren boekjes: Uiterlijk 2 weken voor het tentamen. Doorgaans veel eerder.
  • Toegang online studiehulp: Na aanschaf kun je direct digitaal aan de slag met de samenvatting. De stof wordt gedurende de cursus aangevuld en bijgewerkt.
Wat krijg je bij dit vak?
  • Samenvatting Papieren samenvatting van de volledige tentamenstof. Altijd up-to-date.
  • Werkgroepantwoorden Digitaal toegang tot de antwoorden van de werkgroepvragen.
  • Wekelijks studeren Je kunt na aanschaf on demand studeren op de website en in de app.

Overzicht digitale studiehulp

Empty space, drag to resize