21013016

Inleiding Bestuursrecht

Bij dit vak wordt het bestuursrecht in de Nederlandse rechtsorde besproken en in verband gebracht met de andere rechtsgebieden. De relatie tussen overheid enerzijds en burgers en rechtspersonen anderzijds staat centraal. 
 • Verzenddatum papieren boekjes: Uiterlijk 2 weken voor het tentamen. Doorgaans veel eerder.
 • Toegang online studiehulp: Na aanschaf kun je direct digitaal aan de slag met de samenvatting en Lexbook. De stof wordt gedurende de cursus aangevuld en bijgewerkt.
Wat krijg je bij dit vak?
 • Samenvatting Papieren samenvatting van de volledige tentamenstof. Altijd up-to-date.
 • Lexbook Papieren boekje met stappenplannen en oefenvragen.
 • Lexclips Korte filmpjes waarin moeilijke leerstukken van dit vak worden uitgelegd.
 • Werkgroepantwoorden Digitaal toegang tot de antwoorden van de werkgroepvragen.
 • Wekelijks studeren Je kunt na aanschaf on demand studeren op de website en in de app.

Overzicht digitale studiehulp

Drag to resize
21013016

Inleiding Bestuursrecht

Bij dit vak wordt het bestuursrecht in de Nederlandse rechtsorde besproken en in verband gebracht met de andere rechtsgebieden. De relatie tussen overheid enerzijds en burgers en rechtspersonen anderzijds staat centraal. 
Wat krijg ik bij dit vak?
 • Samenvatting 
  Papieren samenvatting van de volledige tentamenstof.
 • Tentamengids 
  Papieren boekje met stappenplannen en oefenvragen. 
 • Werkgroepantwoorden
  Antwoorden van de werkgroepvragen.
 • Lexclips®
  Uitlegvideo's van de moeilijke leerstukken.
Wanneer krijg ik mijn studiehulp?
 • Op papier
  Samenvatting en tentamengids ontvang je uiterlijk twee weken voor het begin van je tentamenperiode. Doorgaans veel eerder.
 • Digitaal + App
  Na aanschaf krijg je direct toegang tot de digitale leeromgeving. Het vak wordt gedurende de cursus aangevuld en bijgewerkt.

Overzicht digitale studiehulp