695525-B-6

Inleiding Belastingrecht

In dit vak maak je voor het eerst kennis met de grote lijnen van het belastingrecht. De belastingheffing van particulieren en ondernemers zal voornamelijk centraal staan. De belastingheffing is bijvoorbeeld afhankelijk van de levensloop van twee hoofdpersonen die o.a. gaan samenwonen, trouwen, werken, of een onderneming gaan inbrengen. Aan alledaagse situaties kunnen dus zowel juridische als fiscale gevolgen kleven. Extra voorbereid zijn? Schaf dan ook de bijbehorende lexbook aan!
  • Verzenddatum papieren boekjes: Uiterlijk 2 weken voor het tentamen. Doorgaans veel eerder.
  • Toegang online studiehulp: Na aanschaf kun je direct digitaal aan de slag met de samenvatting. De stof wordt gedurende de cursus aangevuld en bijgewerkt.
Wat krijg je bij dit vak?
  • Samenvatting Papieren samenvatting van de volledige tentamenstof. Altijd up-to-date.
  • Lexbook Papieren boekje met schema's, stappenplannen en oefenvragen.
  • Werkgroepantwoorden Digitaal toegang tot de antwoorden van de werkgroepvragen.
  • Wekelijks studeren Je kunt na aanschaf on demand studeren op de website en in de app.

Overzicht digitale studiehulp

Empty space, drag to resize