640325-B-6

Inleiding Internationaal/EU Recht

Het vak Internationaal/EU Recht bestaat uit twee delen. Het eerste deel bestaat uit Internationaal recht en dit wordt getoetst bij de midterm. Het tweede deel bestaat uit Europees Recht en dit wordt getoetst bij de endterm. Dit vak én de tentamens zijn in het Engels en daarom is ons studiehulp ook Engelstalig.  Extra voorbereid zijn? Schaf dan ook de bijbehorende lexbook aan!
  • Verzenddatum papieren boekjes: Uiterlijk 2 weken voor het tentamen. Doorgaans veel eerder.
  • Toegang online studiehulp: Na aanschaf kun je direct digitaal aan de slag met de samenvatting. De stof wordt gedurende de cursus aangevuld en bijgewerkt.
Wat krijg je bij dit vak?
  • Samenvatting Papieren samenvatting van de volledige tentamenstof. Altijd up-to-date.
  • Lexbook Papieren boekje met schema's, stappenplannen en oefenvragen.
  • Lexclips Handige uitlegvideo's van moeilijke leerstukken.
  • Werkgroepantwoorden Digitaal toegang tot de antwoorden van de werkgroepvragen.
  • Wekelijks studeren Je kunt na aanschaf on demand studeren op de website en in de app.

Overzicht digitale studiehulp

Empty space, drag to resize