21013024

Inleiding Burgerlijk Recht: Tussentoets

Bij dit vak wordt kennisgemaakt met de regels die betrekking hebben op alledaagse handelingen en gebeurtenissen. Er wordt dieper ingegaan op het vermogensrecht, omvattend het verbintenissenrecht en goederenrecht.
 • Verzenddatum papieren boekjes: Uiterlijk 2 weken voor het tentamen. Doorgaans veel eerder.
 • Toegang online studiehulp: Na aanschaf kun je direct digitaal aan de slag met de samenvatting en Lexbook. De stof wordt gedurende de cursus aangevuld en bijgewerkt.
Wat krijg je bij dit vak?
 • Samenvatting Papieren samenvatting van de volledige tentamenstof. Altijd up-to-date.
 • Lexbook Papieren boekje met stappenplannen en oefenvragen.
 • Lexclips Korte filmpjes waarin moeilijke leerstukken van dit vak worden uitgelegd.
 • Werkgroepantwoorden Digitaal toegang tot de antwoorden van de werkgroepvragen.
 • Wekelijks studeren Je kunt na aanschaf on demand studeren op de website en in de app.

Overzicht digitale studiehulp

Drag to resize
21013024

Inleiding Burgerlijk Recht: Tussentoets

Bij dit vak wordt kennisgemaakt met de regels die betrekking hebben op alledaagse handelingen en gebeurtenissen. Er wordt dieper ingegaan op het vermogensrecht, omvattend het verbintenissenrecht en goederenrecht.
Wat krijg ik bij dit vak?
 • Samenvatting 
  Papieren samenvatting van de volledige tentamenstof.
 • Tentamengids 
  Papieren boekje met stappenplannen en oefenvragen. 
 • Werkgroepantwoorden
  Antwoorden van de werkgroepvragen.
 • Lexclips®
  Uitlegvideo's van de moeilijke leerstukken.
Wanneer krijg ik mijn studiehulp?
 • Op papier
  Samenvatting en tentamengids ontvang je uiterlijk twee weken voor het begin van je tentamenperiode. Doorgaans veel eerder.
 • Digitaal + App
  Na aanschaf krijg je direct toegang tot de digitale leeromgeving. Het vak wordt gedurende de cursus aangevuld en bijgewerkt.

Overzicht digitale studiehulp