JUR-2HOPUBL

Historisch Vergelijkende Ontwikkeling van het Publiekrecht

Bij dit vak leer je alles over het Publiekrecht in de tijd van de Romeinen. Bijna alle juridische constructies die je vandaag de dag leert, hebben we te danken aan de Romeinse grondleggers van het publiekrecht. Bekende onderwerpen die je vast al kent zijn de trias politica, staatsvorming, rechtszekerheid en het tegengaan van willekeur. 
  • Verzenddatum papieren boekjes: Uiterlijk 2 weken voor het tentamen. Doorgaans veel eerder.
  • Toegang online studiehulp: Na aanschaf kun je direct digitaal aan de slag met de samenvatting. De stof wordt gedurende de cursus aangevuld en bijgewerkt.
Wat krijg je bij dit vak?
  • Samenvatting Papieren samenvatting van de volledige tentamenstof. Altijd up-to-date.
  • Werkgroepantwoorden Digitaal toegang tot de antwoorden van de werkgroepvragen.
  • Wekelijks studeren Je kunt na aanschaf on demand studeren op de website en in de app.

Overzicht digitale studiehulp

Empty space, drag to resize