Grondslagen van Recht

Grondslagen van het recht is een vak dat zich richt op de vraag "wat is recht?" Studenten leren over het positieve recht, casuïstiek, rechtsvinding en kritische reflectie op het recht. Verschillende normatieve theorieën worden besproken, waardoor studenten het recht wetenschappelijk kunnen bestuderen en kritisch kunnen analyseren.
  • Verzenddatum papieren boekjes: Uiterlijk twee weken voor het tentamen. Doorgaans veel eerder.
  • Toegang online studiehulp: Direct na aanschaf. De stof wordt gedurende de cursus aangevuld en bijgewerkt.
Wat krijg je bij dit vak?
  • Samenvatting Papieren samenvatting van de volledige tentamenstof. Altijd up-to-date.
  • Wekelijks studeren Je kunt na aanschaf on demand studeren op de website en in de app.
Drag to resize

Overzicht studiehulp