RGBUSBR001

Grondslagen van Recht

Welkom op de Rechtenstudie! Grondslagen is je eerste vak en je maakt hier kennis met het recht in de breedste zin van het woord. Je verwerft onder meer kennis en inzicht in verschillende achterliggende beginselen van het recht. Ook wordt aandacht besteed aan wetenschappelijke vragen vanuit een rechtstheoretisch en rechtsfilosofisch perspectief.
  • Verzenddatum papieren boekjes: Uiterlijk 2 weken voor het tentamen. Doorgaans veel eerder.
  • Toegang online studiehulp: Na aanschaf kun je direct digitaal aan de slag met de samenvatting en Lexbook. De stof wordt gedurende de cursus aangevuld en bijgewerkt.
Wat krijg je bij dit vak?
  • Samenvatting Papieren samenvatting van de volledige tentamenstof. Altijd up-to-date.
  • Lexbook Papieren boekje met stappenplannen en oefenvragen.
  • Lexclips Korte filmpjes waarin moeilijke leerstukken van dit vak worden uitgelegd.
  • Werkgroepantwoorden Digitaal toegang tot de antwoorden van de werkgroepvragen.
  • Wekelijks studeren Je kunt na aanschaf on demand studeren op de website en in de app.
Drag to resize

Overzicht digitale studiehulp

Drag to resize