RGBUPRV005

Goederenrecht

Dit vak is het logische vervolg op Inleiding Privaatrecht II: Goederenrecht. Een rits aan uiteenlopende goederenrechtelijke onderwerpen zal weer de revue passeren. Denk hierbij onder meer aan eigendom, bezit, houderschap, natrekking, eigenlijke en oneigenlijke vermenging, zaaksvorming, beperkte rechten, verkrijgende verjaring en derdenbescherming.
  • Verzenddatum papieren boekjes: Uiterlijk twee weken voor het eindtentamen. Doorgaans veel eerder.
  • Toegang online studiehulp: Na aanschaf kun je direct digitaal aan de slag met de samenvatting en Lexbook. De stof wordt gedurende de cursus aangevuld en bijgewerkt.
Wat krijg je bij dit vak?
  • Samenvatting Papieren samenvatting van de volledige tentamenstof. Altijd up-to-date.
  • Lexbook Papieren boekje met stappenplannen en oefenvragen.
  • Lexclips Korte filmpjes waarin moeilijke leerstukken van dit vak worden uitgelegd.
  • Werkgroepantwoorden Digitaal toegang tot de antwoorden van de werkgroepvragen.
  • Wekelijks studeren Je kunt na aanschaf on demand studeren op de website en in de app.

Overzicht digitale studiehulp

Drag to resize