22014018

Goederenrecht 

Het vak goederenrecht vormt een verdieping op Inleiding Burgerlijk recht. Belangrijke onderwerpen die in dit vak aan bod zullen komen zijn verkrijging en verlies van goederen, verhaal en uitwinning, beperkte rechten en in het bijzonder zekerheidsrechten.
  • Verzenddatum papieren boekjes: Uiterlijk 2 weken voor het tentamen. Doorgaans veel eerder.
  • Toegang online studiehulp: Na aanschaf kun je direct digitaal aan de slag met de samenvatting. De stof wordt gedurende de cursus aangevuld en bijgewerkt.
Wat krijg je bij dit vak?
  • Samenvatting Papieren samenvatting van de volledige tentamenstof. Altijd up-to-date.
  • Lexbook Papieren boekje met schema's, stappenplannen en oefenvragen.
  • Lexclips Handige uitlegvideo's over de moeilijke onderwerpen.
  • Werkgroepantwoorden Digitaal toegang tot de antwoorden van de werkgroepvragen.

Overzicht digitale studiehulp

Empty space, drag to resize