RGBEE10010

Recht van de Europese Unie

Het Europees recht omvat veel belangrijke leerstukken. Je zal het hebben over het mededingingsrecht en interne marktrecht, maar ook over het burgerschap van de Unie. Zoals bij veel rechtenvakken, komen hier ook allerlei juridische (Europese) beginselen aan bod. 
Wat krijg ik bij dit vak?
 • Samenvatting 
  Papieren samenvatting van de volledige tentamenstof.
 • Tentamengids 
  Papieren boekje met stappenplannen en oefenvragen. 
 • Werkgroepantwoorden
  Antwoorden van de werkgroepvragen.
Wanneer krijg ik mijn studiehulp?
 • Op papier
  Samenvatting en tentamengids ontvang je uiterlijk twee weken voor het begin van je tentamenperiode. Doorgaans veel eerder.
 • Digitaal + App
  Na aanschaf krijg je direct toegang tot de digitale leeromgeving. Het vak wordt gedurende de cursus aangevuld en bijgewerkt.

Overzicht digitale studiehulp