Europees Recht

We gaan een uitstapje maken en we ruilen het nationaal recht in voor het Europees Recht! Hoe werkt het allemaal in Europa en hoe komt het recht tot stand op dit prachtige continent. We gaan er bij dit vak achter komen. Tevens gaan we de Europese instanties ontmoeten. Have fun!
  • Verzenddatum papieren boekjes: Uiterlijk 2 weken voor het tentamen. Doorgaans veel eerder.
  • Toegang online studiehulp: Na aanschaf kun je direct digitaal aan de slag met de samenvatting en Lexbook. De stof wordt gedurende de cursus aangevuld en bijgewerkt.
Wat krijg je bij dit vak?
  • Samenvatting Papieren samenvatting van de volledige tentamenstof. Altijd up-to-date.
  • Lexclips Korte filmpjes waarin moeilijke leerstukken van dit vak worden uitgelegd.
  • Oefenvragen Digitaal toegang een aantal relevante oefenvragen voor het tentamen.
  • Wekelijks studeren Je kunt na aanschaf on demand studeren op de website en in de app.

Overzicht digitale studiehulp

Drag to resize